Algemene voorwaarden Privacy
+31 (0)70-3149066
Information aanvragen
Kunnen we u van dienst zijn?
Information aanvragen

Over ons

HD-ConceptArchitects is een  jong bedrijf maar met meer dan 25 jaar internationale ervaring in het maken van concepten voor projectontwikkelaars, beleggers en gemeentelijke overheden.

Centrumgebieden staan voortdurend in de belangstelling.  Gemeenten realiseren nog steeds met private partijen nieuwe projecten, multifunctionele projecten om de stads-  en dorpskernen te verlevendigen.

Ruimtelijke en functionele componenten horen met elkaar in balans te zijn HD-ConceptArchitects is gespecialiseerd in projecten waarbij ruimtelijke economie en architectuur/stedenbouw aan de orde zijn. Sleutelwoorden daarbij zijn marktconformiteit, maatwerk en kwaliteit.

Projecten komen tot stand op basis van langdurige internationale ervaring en zijn zeer gericht op vernieuwing. Een goed onderbouwd en haalbaar plan getuigt van een realistische kijk op zaken.

Een standaardaanpak is niet voldoende, het ruimtelijk concept sluit telkens aan op de vraag en de specifieke situatie.

Het is goed om te weten dat HD-ConceptArchitects  geheimhoudingsplicht heeft over alle gegevens van de toevertrouwde projecten.

Producten

HD-ConceptArchitects heeft de volgende producten:

1. Ontwikkelingsconcept
HD-ConceptArchitects maakt in korte tijd een ontwerp dat zowel stedenbouwkundig als functioneel  als ontwikkelingsconcept verantwoord is en geeft u de informatie om een calculatie samen te stellen.

Het ontwikkelingsconcept omvat de nieuwe situatie en aansluitingen op de bestaande omgeving, uitgangspunten van het ontwerp, plattegronden en doorsneden en een opgave van de te realiseren m2. Eventueel  kan ook een klein model worden gemaakt of een eerste virtuele rondwandeling.

U krijgt in een vroegtijdig stadium van de projectontwikkeling kennis aan tafel van de ontwikkeling van retail, entertainment, kantoren- en woningbouw en sociaal culturele functies.

Het ontwikkelingsconcept wordt samen met u vervaardigd in een zeer hoog tempo en in frequent overleg.

Op basis van het ontwikkelingsconcept kunt u snel beslissingen nemen en u richten op uw verdere ontwikkelingsstrategie.

HD-ConceptArchitects heeft 25 jaar ervaring in de ontwikkeling van concepten en heeft een breed scala aan projectontwikkelaars, Real-Estate beleggers, gebruikers en gemeentebesturen geholpen om de juiste keuzes te maken bij de ontwikkeling van stads- en dorpscentra,  sociaal-culturele centra en stationslocaties. Op deze site zijn slechts een gering aantal van de concepten opgenomen.

HD-ConceptArchitects spreekt de taal van de professionals in Real Estate en heeft in het verleden meerdere ontwikkelaars geholpen om ontwikkelingscompetities te winnen.

Het motto is tekenen en rekenen om een uitgebalanceerd functioneel, ruimtelijk en financieel ontwikkelingsconcept  te kunnen maken.

2. Quick Scan ontwikkelingsconcept
In veel gevallen worden wij ook ingeschakeld om bestaande plannen te optimaliseren.  Voor u gewoon gemakkelijk om “even” te checken of u op de goede weg bent.

Ervaring
HD-ConceptArchitects  heeft  25 jaar ervaring in Europa en heeft met vele projectontwikkelaars samengewerkt aan het ontwerpen van multifunctionele projecten, van  kleinschalige projecten als een wijkverzorgend centrum tot aan grootschalige binnenstedelijke ontwikkelingen.

Specialiteit
De specialiteit van HD-ConceptArchitects  is het ontwerpen van projecten waarbij sprake is van een multifunctioneel concept. Projecten waarbij een optimale relatie kan ontstaan tussen functies in een goed verblijfsklimaat, met een prima bereikbaarheid en veiligheid.

Expert
HD-ConceptArchitects ontwerpt  en denkt vanuit de kennis van het gedrag van de eindgebruiker c.q. de inwoner van de stad. Als de eindgebruiker het product weet te waarderen dan zijn ook de ontwikkelaar en de belegger tevreden.